top of page

Парагонецът е рядка порода, човек, който може да бъде разпознат

неговата страст и разбиране за почтеност. Човек, чиято константа

стреми се към подобрение разлива върху другите около него.

Смята се, че парагонците са разбиращи и много добри слушатели, като търсят идеи и изминават още повече, че правят добрите идеи още по-добри,

често героично.

Благодаря ти

Нямаше да го направим без теб

bottom of page